Mirosława Klimiuk – Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

- oFERTA -

 

  • diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych do 26 roku życia
  • psychoedukacja i rozmowy wspierające dla pacjentów
  • konsultacje i psychoedukacja dla rodziców/ opiekunów
  • recepty (w tym refundowane)
  • zwolnienie ZUS ZLA dla opiekunów lub pełnoletnich pacjentów
  • zaświadczenia lekarskie
  • opinie lekarskie
  • teleporady